Información xeral

 

En cumplimiento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE) expóñense a continuación os datos identificativos da entidade.

 

Denominación social:

ASOCIACIÓN FORSAGAL (FORMACIÓN SANITARIA DE GALICIA)

 

Número de identificación fiscal:

G10982528

 

Domicilio social:

RÚA FREIXO, 19 - 1º

36940 - CANGAS DO MORRAZO (PONTEVEDRA)

 

Correo electrónico:

info@forsagal.org

 

Teléfono:

606118219

 

 

Política de privacidade

 

Asociación FORSAGAL (Formación Sanitaria de Galicia), como responsable do tratamento, a través da súa páxina web www.forsagal.org, garante un nivel axeitado e coherente de protección das personas físicas no que respecta aos seus datos personais, obxecto de tratamento pola entidade, de acordo co Regramento Xeneral de Protección de datos (679/2016) e a Lei Orgánica 3/2018 de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais.

 

FORSAGAL trata datos personais con plena responsabilidade e lealmente, e de acordo con bases xurídicas que permiten a licitude do tratamento. Así mesmo adopta as medidas de seguridade oportunas e apropiadas para a protección dos dereitos e liberdades das persoas interesadas.

 

A continuación, ofrécese unha información adicional e ampliada respecto a actividades de tratamiento específicas, realizadas a través de seu sitio web:

 

 

Responsable do tratamento:

 

Identidade: Asociación FORSAGAL (Formación Sanitaria de Galicia)

NIF: G10982528

Dirección postal: Rúa Freixo, 19 - 1º. 36940 – Cangas do Morrazo Pontevedra

Teléfono: 606118219

Correo electrónico: info@forsagal.org

 

 

Finalidade do tratamento dos seus datos, lexitimación do tratamento e conservación:

 

En FORSAGAL trataremos os seus datos coas seguintes finalidades:

 

Atender as súas solicitudes de información a través do noso email de contacto e enviarlle o noso newsletter lexitimados polo consentimiento que nos presta ao poñerse en contacto con nos e suscribirse ao noso boletín informativo. Artículo 6.1.a) RXPD 2016/679.

 

Xestionar a súa alta como usuaria/o e prestarlle nos nosos servizos, lexitimados pola relación contractual para a prestación de servizos. Artigo 6.1.b) RXPD 2016/679.

 

Enviarlles aos usuarios da nosa plataforma, o noso newsletter e comunicacións comerciais relacionadas cos nosos servizos, lexitimados polo noso interese lexítimo. Artigo 6.1.f) RXPD 2016/679.

 

Unha vez cumprida a finalidade pola que se levou a cabo oel tratamento dos seus datos, estes destruiranse e tan só serán conservados os necesarios para levar a cabo reclamacións ou dar cumprimento ás normativas aplicables. No caso dos datos necesarios para levar a cabo comunicacións comerciais, manteranse os mesmos ata os prazos que determine a lexislación ou ata o momento no que a persoa interesada se opoña ao tratamento.

 

 

Destinatarios dos seus datos.

 

Os seus datos só serán tratados por FORSAGAL con estricta confidencialidade e conforme ás medidas de seguridade da normativa vixente. Si es alumna/o de cursos de formación para o emprego comunicaranse á administración, organismo ou entidade responsables do programa no que te matriculas. Para todo o demais, non se contempla ningún outro tipo de cesión de datos a terceiros en ningún caso, agás cando exista unha obriga legal.

 

 

Transferencias internacionais.

 

Non hai previstas transferencias internacionais de datos.

 

 

Dereitos da persoa interesada.

 

Como usuaria/o de FORSAGAL, ten dereito a:

 

Acceso, rectificación e supresión, á limitación do tratamento, á portabilidade dos datos e de oposición ao tratamento, no momento que crea que non son necesarios para o fin para o que foron recollidos.

 

A solicitar a limitación do tratamento. Só se conservarán os datos estrictamente necesarios para o exercicio das reclamaciones.

 

Retirar o seu consentimento, en cualquiera momento.

 

Para proceder ao exercicio de dereitos debe poñerse en contacto con nos no enderezo de correo electrónico info@forsagal.org

 

Si considera que os seus dereitos de protección de datos foron vulnerados ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos a través do seu sitio web www.aeped.es

 

 

 

 

Próximos cursos:

Curso: Soporte Vital Avanzado Cardio-Trauma

Lugar: Ourense

Data: 22-23/05/2024

Dirixido a: Persoal de medicina e enfermería

Máis info.: Inscircións

Descontos: Residentes, estudantes e Forsagal

Curso: Soporte Vital Inmediato

Lugar: A Coruña

Data: 27/04/2024

Dirixido a: Persoal de medicina, enfermería e TES

Máis info.: Inscircións

Descontos: Residentes, estudantes e Forsagal

Séguenos en redes: